E-Mail : otoyol@otoyolas.com.tr
entr

Haberler

Projemizin toplam finansman ihtiyacı temin edilmiştir.

Yap İşlet Devret yöntemiyle yapılmakta olan ve dünyanın sayılı büyük altyapı projelerinden olan Gebze – Orhangazi – İzmir Otoyolu (İzmit Körfez Köprüsü Dahil) projesinin dış finansman temini anlaşması tamamlanmıştır.

05 Haziran 2015 tarihinde daha önce sağlanan 2 milyar ABD Doları tutarındaki krediler refinanse edilerek, Akbank T.A.Ş., Finansbank A.Ş., Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. yurtdışı şubeleri ve Deutsche Bank AG Londra şubesinden oluşan 9 Banka grubu ile projenin tüm dış finansman ihtiyacını karşılamak üzere 5 milyar ABD Doları tutarında kredi anlaşması imzalanmıştır. Refinansman sonucunda projenin tüm finansman ihtiyacı karşılanmış olup, başka bir kredi paketi ihtiyacı kalmamıştır.

Bu kredi, Türkiye’de bugüne kadar altyapı proje finansmanı alanında sağlanan en büyük kredi tutarıdır. Bu gerçekleşme ülkemiz ekonomisine ve projemize olan güvenin açık bir göstergesidir.

İstanbul’u İzmir’e bağlayacak olan bu proje ile ülkemizin ekonomisine ve ulaşım hizmetlerine çok büyük katkı sağlanacaktır.

Ülkemize hayırlı olsun.

Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş.’nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 20.03.2015 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Genel Kurul tutanağı 09.04.2015 tarih ve 8797 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Şirketimiz’in 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar doğrultusunda:

1. Şirket sermayesi 1.500.000.000 TL (birmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası)’ndan 700.000.000 TL (yediyüzmilyon Türk Lirası) artırılarak 2.200.000.000 TL (ikimilyarikiyüzmilyon Türk Lirası)’na çıkartılmıştır.

2. Şirket’in mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri üç yıllığına yeniden bu görevlerine seçilmişlerdir

“OTOYOL DENİZ TAŞIMACILIĞI A.Ş.” Kuruldu

Projemiz kapsamında gerçekleştirilecek deniz taşımacılığı faaliyetlerini yerine getirmek üzere, Şirketimiz paydaşları tarafından “OTOYOL DENİZ TAŞIMACILIĞI A.Ş.” unvanı altında yeni bir şirket kurulmasına karar verilmiş ve kuruluş işlemleri Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde yapılan 04.07.2014 tarihli tescil ile tamamlanmıştır. OTOYOL DENİZ TAŞIMACILIĞI A.Ş.’nin kuruluşu 9 Temmuz 2014 tarih ve 8608 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir

“OTOYOL İŞLETME ve BAKIM A.Ş.” Kuruldu

Projemizde köprü, otoyol ve ilgili tesislerin işletme ve bakım konularında hizmet verecek olan işletme firmasına ortak olmak ve ayrıca Otoyol Hizmet Tesislerinin yatırım ve işletme faaliyetlerini yerine getirmek üzere, Şirketimiz paydaşları tarafından “OTOYOL İŞLETME VE BAKIM A.Ş.” unvanı altında yeni bir şirket kurulmasına karar verilmiş ve kuruluş işlemleri Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde yapılan 06.05.2014 tarihli tescil ile tamamlanmıştır. OTOYOL İŞLETME ve BAKIM A.Ş.’nin kuruluşu 09.05.2014 tarih ve 8566 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş.’nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 28.03.2014 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, 15.04.2014 tarih ve 8550 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Şirketimiz’in 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar doğrultusunda:

1. Şirket sermayesi 1.000.000.000 TL (bir milyar Türk Lirası)’ndan 500.000.000 TL (beşyüzmilyonTürkLirası) artırılarak 1.500.000.000 TL (birmilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) ’na çıkartılmıştır.

2. Yönetim Kurulu üyelerinden Giancarlo Roth’un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Tommaso SABATO şeçilmiştir.

3. 2014 mali yılında görev yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (“Deloitte”) bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.

 • Tower Foundations5
 • Tower Foundations3
 • Tower Foundations4

Keson Temelleri Batırıldı

İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü inşaatında bir önemli dönemeç daha dönüldü: 40 m derinliğindeki deniz tabanına oturtulacak olan 2 keson kule temelinden ilki Sn. Başbakanın ve Sn. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanının katılımında gerçekleştirilen tören ile 15 Mart 2014 tarihinde çok başarılı bir operasyon neticesinde batırıldı. 54m x 67m x 15m (yükseklik) boyutlarındaki bir beton yapının üzerine 16m çapında 27m yükseliğinde 2 adet şaftın oturduğu ve toplam ağırlığı 38.000 ton olan Kuzey Keson Temel’in batırma operasyonu yaklaşık 21 saat sürdü. Hemen akabinde, Kuzey Keson Temel ile birebir aynı olan Güney Keson Temel ise 26 Mart 2014 tarihinde başarıyla batırıldı.

 • _DSC1353.jpg

Samanlı Tüneli Sağ Tüp Kazısı Tamamlandı

15 Şubat 2012 tarihinde başlayan 3.417 m.lik Samanlı Tüneli sağ tüp kazı ve destekleme çalışmaları 19 Şubat 2014 tarihi saat 20:32 itibari ile karşılıklı açılan tüplerin sıfır hata ile birleşmesi sonucunda tamamlanmıştır. 2 yıl 4 gün gibi çok kısa bir sürede tamamlanan çalışmaları kutlamak amacı ile 3 Mart 2014 tarihinde düzenlenen “ışık Görme” Törenine Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi ELVAN da katılarak projeyi denetlemiş ve yetkililerden projenin ilerleyişi hakkında detaylı bilgi almışlardır.

 • fotoğraf
 • fotoğraf1
 • 20140129_145404

Kuzey Kule Kesonunun ilk şaftı monte edildi.

İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü inşaatında bir önemli viraj daha dönüldü. Her biri 27 m boyunda, 16 m çapında ve yaklaşık 600 ton olan toplam 4 adet çelik şaftın ilki, Tuzla/İstanbul’da GEMAK Grup bünyesinde faaliyet göstermekte olan Tuzla Gemi Endüstrisi A.Ş.’de üretiminin tamamlanmasının ardından Hollanda’dan getirtilen özel bir Yüzer Vinç ile Kaytazdere’ye deniz yolu ile taşındı. 29 Ocak 2014 tarihinde, Yüzer Vinç’in ucunda askıda taşınan şaftın, aynı gün Islak Havuz’da yüzer durumda hazır bekleyen Kuzey Kule Temeli’nin Batı tarafına montajı gerçekleştirildi.

26.11.2013 Şirketimiz hissedarlarından Yüksel İnşaat A.Ş. Şirketimizde sahibi olduğu tüm payları Nurol, Özaltın ve Makyol’a devrederek Şirketimiz paydaşlığından ayrıldı.

Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş.’nin 2013 yılı içindeki ikinci Olağanüstü Genel Kurul’u 26 Kasım 2013 Salı günü saat 14:00’de toplanmıştır. Yapılan toplantıda diğerlerinin yanında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. Yüksel İnşaat A.Ş.’nin sahibi olduğu Şirket paylarının tamamının mevcut paydaşlardan Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş., Özaltın İnşaat, Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Makyol İnşaat, Sanayi, Turizm ve Ticaret A.Ş.’ne devri onaylanmıştır. Böylelikle Şirketimizin yeni pay dağılımı aşağıdaki gibi oluşmuştur:

Hisse

2. Yüksel İnşaat A.Ş.’nin, söz konusu devir nedeniyle Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinden istifası kabul edilmiş, yetkileri iptal edilerek ibra edilmiştir.

3. Yüksel İnşaat A.Ş.’nden boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Bülent ERDOĞAN seçilmiş ve kendisine Şirket imza sirkülerinde yer alan birinci derecedeki yetkilerin verilmesine karar verilmiştir.

4. Güldengül ARAT yerine Finansman Koordinatör yardımcılığına atanan Erol Murat KOŞAL’ın Şirket imza sirkülerine dahil edilerek kendisine üçüncü derecedeki yetkilerin verilmesine karar verilmiştir.

5. Ayrıca, son gelişmeler çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi’nin 6.1, 6.2, 6.4, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.1, 8.3, 9.1, 12.7, 13.2, 13.2.b, 13.2.e, 13.4.e, 13.6, 14.2, 14.2.a.(i), 14.2.b, 14.2.c, 14.2.e, 18.10.1, 18.10.3 maddelerinin tadili, 18.10.1.e maddesinin kaldırılması ve 8.1.A, 9.1.A ve 9.1.B maddelerinin eklenmesi suretiyle değiştirilmesine, tescil ve ilanına oybirliği ile karar verilmiştir.

Yüksel İnşaat A.Ş. yine 26 Kasım 2013 tarihi itibariyle, Gebze-İzmir Otoyolu İnşaatı (NÖMAYG) Adi Ortaklığı’nda sahibi olduğu katılım payının tamamını mevcut ortaklardan Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş., Özaltın İnşaat, Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Makyol İnşaat, Sanayi, Turizm ve Ticaret A.Ş.’ne devrederek Gebze-İzmir Otoyolu İnşaatı (NÖMAYG) Adi Ortaklığı’ndan da tümüyle ayrılmıştır.

 • Güney Ankraj Bölgesi – Kuru Havuz-Keson Yüzdürme -3 (Eylül 2013)
 • Güney Ankraj Bölgesi – Kuru Havuz-Keson Yüzdürme -4 (Eylül 2013)

Keson Kule Temelleri Yüzdürüldü.

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları dahil) Otoyolu Projesi kapsamındaki en önemli yapı olan İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü’nde bir viraj daha geçildi. Inşaatı tamamlandığında denizin içine -40,4 m’ye kazıkların üzerine oturtulacak olan 2 adet keson kule temelinin %65’lik bölümü, ilk kısım inşaatının içinde yapıldığı Kuru Havuz inşaatı da dahil olmak üzere yaklaşık 15 aylık bir sürecin sonunda ve planlandığı süre içerisinde tamamlanarak Altınova/Yalova Hersek Burnu mevkiinden Kaytazdere açıklarındaki Islak Havuz’a diğer %35’lik kısmı tamamlanmak üzere yüzdürülerek götürüldü.

Her bir keson için yaklaşık 6 saat süren ve Türkiye’de bu büyüklükte su içi nakliyede bir ilk olan herbiri 25,000 ton’luk kesonları yüzdürme operasyonu, 4’er adet römorkor ile gerçekleştirildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sn. Binali YILDIRIM’ın teşrifleri ile 27 Eylül 2013 tarihinde gerçekleştirilen güney keson temelin yüzdürülmesi operasyonundan 4 gün sonra 01 Ekim 2013 tarihinde kuzey kesonun da aynı şekilde Islak Havuz’a nakli başarıyla gerçekleştirildi.

 • ISLETME SOZLESMESI IMZASI

İşletme ve Bakım Sözleşmesi İmzalandı.

İşletme ve Bakım Sözleşmesi 24 Haziran 2013 tarihinde OTOYOL A.Ş ve Egis Road Operation S.A. arasında imzalanmıştır. Sözleşme gerekleri doğrultusunda Nurol-Özaltın-Makyol-Astaldi-Yüksel-Göçay firmalarının kuracağı işletme ve bakım firması ile Egis Road Operation S.A tarafından %50-%50 ortaklık bazında kurulacak İşletme ve Bakım A.Ş, Projenin tümünün işletme ve bakım hizmetlerini Uygulama Sözleşmesi gerekleri doğrultusunda yerine getirecektir.

 • Adsız

ÇSED Paylaşımı Tamamlandı ve ÇSED Dokümanı Sonuçlandı.

08.02.2013 tarihi itibari ile ÇSED uygulamasının bir parçası olarak hazırlanmış olan ÇSED dokumanı halk görüşüne açılmıştır. Ulusal ve uluslararası uygulamalara uygun olacak şekilde ilgili doküman 60 gün boyunca 10 Nisan 2012 tarihine kadar paydaşların görüşüne sunulmuş olup bu süreç dahilinde paydaşlardan gelen görüşler doğrultusunda son şeklini almıştır.

 • kopru_1
 • kopru_2
 • Kopru_3

30.03.2013 tarihinde Sayın Başbakan’ın katılımıyla gerçekleşen törende İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü Kuzey Kule temeli keson altı güçlendirme kazıklarından ilki çakıldı.

İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü Kuzey Kule temeli tarama işleminin tamamlanmasının ardından keson altı güçlendirme kazıklarından ilkinin çakılması işlemi törenle 30.03.2013 tarihinde Sayın Başbakan’ın katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

28.03.2013 Şirketimizin üçüncü Olağan Genel Kurulu toplandı.

Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş.’nin üçüncü Olağan Genel Kurul’u 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 15:00’de toplanmıştır. Genel Kurul’da yapılan seçimle 3 yıl boyunca görev yapacak olan yeni Yönetim kurulu’nun aşağıdaki gibi oluşturulmasına karar verilmiştir:

 1. Nurol İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi adına hareket eden Sn. Mehmet Oğuz ÇARMIKLI

 2. Özaltın İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi adına hareket eden Sn. Hayrettin ÖZALTIN

 3. Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi adına hareket eden Sn. Adnan ÇEBİ

 4. Sn. Giancarlo ROTH (Astaldi S.p.A. adına)

 5. Yüksel İnşaat Anonim Şirketi adına hareket eden Sn. Emin SAZAK

 6. Göçay İnşaat Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi adına hareket eden Sn. Mehmet Erdal EREN

 

Ayrıca bir yıl süreyle Sn. Mehmet Oğuz ÇARMIKLI’nın Yönetim Kurulu Başkan’ı ve Sn. Giancarlo ROTH’un da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olmasına karar verilmiştir.

Page 1 of 3123

Ready to publish your first post? Get started here.