E-Mail : otoyol@otoyolas.com.tr
entr

ÇSED

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı – Karayolları Genel Müdürlüğü, Gebze ile İzmir arasında karayolu ile ulaşımı temin için 27 Eylül 2010 tarihinde imzalanan Gebze – Orhangazi – İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları dahil) Otoyolunun Yap – İşlet – Devret Modeli ile yapılması, işletilmesi ve devri sözleşmesi doğrultusunda Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş.’yi (OTOYOL A.Ş.) görevlendirmiştir. Planlanan yol güzergahı aşağıda gösterilmektedir. Güzergah, İzmit Körfezi’nde yapılacak yeni bir asma köprüyü de kapsamaktadır.

mapson

OTOYOL A.Ş, ÇSED çalışmasının gerçekleştirilmesi ve proje kapsamında alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacı ile Environmental Resources Management (ERM) ve ELC Group bünyesindeki yabancı ve Türk danışmanlardan oluşan bir ekibi görevlendirerek 2010 yılında bu doğrultuda çalışmaları başlatmıştır. Halkın bilgilendirilmesi ve onların proje hakkındaki görüş ve düşüncelerinin alınması için 2011 yılı ve 2012 yılı içinde otoyol güzergâhı üzerinde çeşitli noktalarda halkın bilgilendirilmesi toplantıları gerçekleştirilmiş, muhtelif güzergah değişiklikleri de bu süreç dahilinde irdelenmiştir.

OTOYOL A.Ş. bütün bu çalışmaların sonucunda hazırlanmış olan Mayıs 2012 tarihli Taslak ÇSED dokümanına Mayıs 2012 ve Eylül 2012 tarihleri arasındaki değişikliklerin Kreditör kuruluşlar ile görüşülerek işlendiği ve aşağıdaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz Gebze – Orhangazi – İzmir Otoyolu ve İzmit Körfezi Geçişi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Eki (ÇSED) dokümanı ile ilgili olarak paydaş görüşlerinide dikkate alarak 10 Nisan 2013 tarihi itibari ile ÇSED dokümanını sonuçlandırmıştır.

Proje ile ilgili görüşler proje süresince aşağıdaki irtibat noktalarından alınmaya devam edilecektir.

(Halk Görüşleri)
Otoyol A.Ş.
Bilkent Plaza A3 Blok
No:24, Bilkent
Çankaya/ANKARA

veya

(Halk Görüşleri)
Otoyol A.Ş. 
Altınova Kültür Merkezi İçi
Cumhuriyet Mahallesi
Park Cad. No:4
(Emniyet Müdürlüğü Arkası)
Altınova / YALOVA 
Elektronik posta olarak:

hg@otoyolas.com.tr 

Yada aşağıdaki ücretsiz telefon numarasından:

0 800 314 00 44

İlgili dokümanlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz..

  • ÇSED dokümanının basılı kopyası aşağıdakı adreste incelenebilir.

Otoyol A.Ş.
Halkla İrtibat Ofisi
Altınova Kültür Merkezi İçi
Cumhuriyet Mahallesi
Park Cad. No:4
(Emniyet Müdürlüğü Arkası)
Altınova / YALOVA